Terms and Conditions

Terms and Conditions คือข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนดไว้เพื่อการเข้าใช้บริการกับทางเว็บ ufabetvillagem4.com ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และไม่ว่าจะเกิดข้อโต้แย้งใด ๆ ก็ตามจะมีการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นคุณจึงควรทำความเข้าใจให้ดี ยิ่งถ้าคุณเป็นนักพนันมือใหม่ ซึ่งทางเว็บได้มีการอธิบายไว้เป็นข้อ ๆ อย่างชัดเจน ดังต่อไปนี้

Term and conditions

ข้อตกลงและเงื่อนไข

  1. คุณต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ณ วันที่สมัครสมาชิก และทำการกรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วนทุกขั้นตอนตามที่ได้ระบุไว้ ซึ่งข้อมูลที่แจ้งนั้นต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน และตรงตามความจริงทุกประการ
  2. ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างดีตาม “นโยบายความเป็นส่วนตัว”
  3. ในการเข้าใช้งานกับทางเว็บนั้น คุณต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ทางเว็บกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
  4. ทางเว็บ ufabetvillagem4.com มีสิทธิ์ยกเลิกการเป็นสมาชิกของคุณ และไม่ให้บริการทันที หากตรวจพบว่ามีการละเมิด หรือกระทำการใด ๆ ที่ผิดไปจากข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนดไว้นี้ รวมถึงไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการกับทางเว็บ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตามจากการให้บริการของเรา
  5. หากทางเว็บ ufabetvillagem4.com เห็นสมควรว่าต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ สามารถดำเนินการได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
  6. ข้อมูลเนื้อหา , สถิติที่รวบรวม , รูปภาพกราฟิก รวมถึงเครื่องหมายโลโก้ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บ ufabetvillagem4.com ทั้งหมด ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเว็บ ufabetvillagem4.com ห้ามผู้ใดนำออกเผยแพร่ แก้ไข หรือทำซ้ำก่อนได้รับอนุญาตจากทางเว็บ มิฉะนั้นจะดำเนินการทางกฎหมายทันที
  7. หากคุณมีข้อสงสัย หรือคำถามเกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนดไว้นี้ ติดต่อสอบถามได้ทาง contact@ufabetvillagem4.com
  8. การยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ จะถือว่ามีผลทันทีเมื่อมีการสมัครเป็นสมาชิกเข้ามากับทางเว็บ ufabetvillagem4.com